På svenska

Jag är 42-årig medborgaraktivist och fattigdomsforskare som har upplevt den nutida fattigdomen. Jag är också magister i statsvetenskap.

Jag har två barn i åldrarna 22 och 18. Jag bor i Helsingfors med min yngre dotter och bengalkatten Alisa.


Jag var Vänsterförbundets riksdagsvalskandidat i Nyland i 2019. Jag ställde upp för första gången och fick 899 röster.

Mina viktiga teman:

Att bekämpa fattigdomen är en människorättsfråga.
Starka offentliga tjänster stödjer alla i olika skeden av livet.
Att bekämpa klimatförändringen är den bästa säkerhetspolitiken.


Universitetslärare och pedagogie doktor Lilja Aikio: "Eeva-Maria är genuin, intelligent och analytisk. Hon har en insiktsfull syn på relationerna mellan orsak och verkan. Hon har sin blick i framtiden, hon har vision, och hon är kreativ. Lugn, ärlig, modig och konstruktiv. Saker, fenomen och människor tycks vara viktigare och mera intressanta för henne än att göra sig gällande."

Helena Kallio, teaterproffs och författare: "Jag ger min röst till Eeva-Maria Grekula som är upplyst, som har upplevt och studerat fattigdom, som bryr sig om de ungas möjligheter, och som också har livserfarenhet om att vara en kvinnlig aktör i detta samhälle."Insändare i Hufvudstadsbladet:

Säkra jämlik tvåspråkig social- och hälsovårdsservice i västra Nyland! 12.3.2020

Insändare i Västra Nyland:

Fattigdom behöver inte finnas 8.4.2019

Raseborg behövs satsningar i näringslivspolitiken 23.10.2018

Slå inte ihop Raseborgs Vatten och Ekenäs Energi 23.9.2018


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti