sunnuntai 23. syyskuuta 2018

Slå inte ihop Raseborgs Vatten och Ekenäs Energi

Det lönar sig inte att slå ihop Raseborgs Vatten och Ekenäs Energi Ab. Vi ifrågasätter de synergier som skulle komma från sammanslagningen av två ekonomiskt stabila enheter som ger invånarna ett brett utbud av tjänster och funktioner. Det är också svårt att ta ställning till hur realistiska de beräknade förmånerna i verkligheten är då det saknas mer specifik information.

Sammanslagningen av företaget Ekenäs Energi Ab och det kommunala affärsverket Raseborgs Vatten skulle vara problematisk. Raseborgs Vatten är ett så kallat naturligt monopol som ansvarar för en av bastjänsterna för invånarna i Raseborg, och därmed sköter den en av de grundläggande uppgifterna av staden. Ekenäs Energi däremot fungerar enligt affärslivets regler i syftet att göra vinst. Enligt lagen om vattentjänster har kommunen ansvaret att organisera och tillgängliggöra denna grundläggande tjänst, men kommunen skulle faktiskt vara hos företagets nåd i saken.

Genom sammanslagningen skulle beslutsfattandet hamna längre bort i händerna på ett fåtal. I praktiken skulle bolaget leva sitt eget liv i enlighet med aktiebolagslagen, så att stadens makt i beslutsfattandet skulle vara mycket svag. Skattebetalarnas pengar skulle användas för företagsdrivande, och då skulle det inte vara möjligt att få information på samma sätt som i kommunalförvaltningen, där dokumenterna är offentliga.

Dessutom finns det en betydlig skatteförmån i att behålla vattenverket som ett kommunalt företag. Dess intäkter är skattefria för kommunen. Som ett företag borde vattenverket däremot betala staten 20 procent samfundsskatt av vinsten.

Det är känt att vattenpriset i Jyväskylä, där en liknande fusion förverkligades för redan en tid sedan, har stigit med en tredjedel efter att staden sålde vattenaffärsverksamheten till Jyväskylän Energia. Det dyra vattnet har gjort Jyväskylä till den näst dyraste staden enligt en jämförelse av boendekostnader som gjordes av Finlands fastighetsförbund. Anställda i Jyväskylän Energia har blivit uppsagda och kundservice utkontrakterad . Jyväskylä stad har kapitaliserat energibolaget genom att bevilja lån för att säkerställa att bolaget kan ta hand om nödvändiga investeringar. Således har staden förlorat miljontals euro i ränteintäkter varje år.

Raseborgs Vattens bekymmer för högre bas- och användaravgifter är därför motiverade. Vi är också oroade över att servicekvaliteten kan försämras. När vinstmaximeringen blir det främsta målet i verksamheten, finns det till exempel risk för att reparationerna i vattenledningsnätet inte hanteras ordentligt och att avloppsvattnet förorsakar miljöproblem. Detta har skett till exempel i England på grund av privatiseringen, som vi har fått läsa i tidningarna på sistone. Den värsta hotsbilden är att stora internationella företag blir intresserade av sådana mångbranchföretag där den kommunala vattenförvaltningen har blivit sammanslagen med energibolag. Det finns också en tendens i Finland att sådana mindre företag har slagits samman. Detta gör dem mer attraktiva för multinationella profitörer.

Vi måste tänka långsiktigt på följderna av besluten som görs nu och föreställa oss hoten och möjligheterna till och med för de kommande generationerna. I ljuset av detta är sammanslagningens risker alldeles för stora för att Raseborgs Vänster skulle vara villig att stödja den.

Mielipide on julkaistu Etelä-Uusimaassa 23.9.2018.


lauantai 22. syyskuuta 2018

Ehdolla eduskuntaan

Pari viikkoa sitten Raaseporin Vasemmiston kokouksessa minua esitettiin eduskuntavaaliehdokkaaksi ja ehdotus sai kannatusta. Ehdokkuus vahvistettiin piirihallituksessa keskiviikkona.

Olen kiitollinen tästä tilaisuudesta tuoda esille itselleni tärkeitä asioita, puhua siitä että Suomessa on kyllä varaa pitää jokaisesta huolta ihmisarvon mukaisesti. Nykypolitiikassa tätä ymmärrystä ja tahtoa on puuttunut, ja on ollut hirvittävää huolestua jopa perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien toteutumisesta tämän päivän Suomessa.

Kampanjoinnista ja vaalituloksesta riippumatta jatkan kansalaisaktivismia muun muassa köyhyyden vähentämiseksi, sillä nämä ovat minulle sydämen asioita. Politiikka on kuitenkin se varsinainen vaikuttamisen paikka ja mahdollisuus, siksi olen mukana. Kampanjani tulee rakentumaan sille perustalle, mitä muutenkin teen ja millainen olen. Jonkin verran kampanja-aputarjouksia olen jo nyt ehtinyt saada, mistä olen hyvin otettu. Jos se mitä teen on kolahtanut sinuun, haluat tukea ja pystyt jotenkin auttamaan, toivon että otat yhteyksiä.

Kuva: Henri Melaanvuo